Pappu Tera baap doctor hai, phir bhi tu bimar ho gaya

Pappu: Tera baap doctor hai, phir bhi tu bimar ho gaya. Kitne sharam ki baat hai

Bittu: Tera baap bhi to condom bechta hai, phir bhi to tu paida hua na chutiye.