Jinke paas hota hai,wo haath se pakar kar karte hai

Jinke paas hota hai,wo haath se pakar kar karte hai,

Jin ke pass nahi hota wo ungil daal kar kaam chalate hain,

Bolo kya
.
.
.
.
.

Tooth Brush