Bittu ladki ke baap se Main aapki ladki ka haath mangta hoon.

Bittu ladki ke baap se  Main aapki ladki ka haath mangta hoon.

Ladki ka baap  Kyun.

Bittu  Kyon ki ab mera hath thak gaya hai.